POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

S4IMES SL està domiciliada al carrer Ronda Mossèn Jacint Verdaguer núm.30 amb CIF B17897216 Inscrita al Registre Mercantil de Girona Tom 2429 Llibre 0 Foli 201 Full GI-40.994 Inscripció 1ª.

Al web https://www.immofigueres.com/ hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre una societat de serveis immobiliaris que presta els seus serveis principalment a Figueres ia l'Alt i Baix Empordà.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i a el públic en general, la informació relativa a l'empresa, als productes i serveis que s'ofereixen en gestió Immobiliària.

AVÍS LEGAL

  • LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

S4IMES SL, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

S4IMES, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de S4IMES, SL